پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی - 25 اسلاید  

پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از تروماي اندام فوقانی - 25 اسلاید


پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از تروماي اندام فوقانیپاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از تروماي اندام فوقانیپاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از تروماي اندام فوقانیپاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از تروماي اندام فوقانیnتشخیص مانند سایر بیماری ها بر 3 پایه استوار است .

ادامه مطلب  

پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از ترومای اندام فوقانی - 25 اسلاید  

پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از تروماي اندام فوقانی - 25 اسلاید


پاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از تروماي اندام فوقانیپاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از تروماي اندام فوقانیپاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از تروماي اندام فوقانیپاورپوینت اختلالات تجمعی ناشی از تروماي اندام فوقانیnتشخیص مانند سایر بیماری ها بر 3 پایه استوار است .

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ترومای قفسه سینه و مراقبتهای آن  

پاورپوینت با عنوان تروماي قفسه سینه و مراقبتهای آن


 پاورپوینت با عنوان تروماي قفسه سینه و مراقبتهای آن در فرمت پاورپوینت . 96 اسلاید قابل ویرایش صدمات قفسه سینه پس ازصدمات سیستم اعصاب مركزی .دومین عامل مرگهای تروماتیک محسوب میشودحدود 25٪ از تمام مرگ و میر های ناشی از وسائط نقلیه موتوری به دلیل تروماي قفسه سینه است.بخش اعظم این مرگها ثانوی به آسیب قلب وعروق بزرگ است.قفسه سینه حفره ای است که بوسیله دنده ها احاطه شده که حفره ت

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ترومای قفسه سینه و مراقبتهای آن  

پاورپوینت با عنوان تروماي قفسه سینه و مراقبتهای آن


 پاورپوینت با عنوان تروماي قفسه سینه و مراقبتهای آن در فرمت پاورپوینت . 96 اسلاید قابل ویرایش صدمات قفسه سینه پس ازصدمات سیستم اعصاب مركزی .دومین عامل مرگهای تروماتیک محسوب میشودحدود 25٪ از تمام مرگ و میر های ناشی از وسائط نقلیه موتوری به دلیل تروماي قفسه سینه است.بخش اعظم این مرگها ثانوی به آسیب قلب وعروق بزرگ است.قفسه سینه حفره ای است که بوسیله دنده ها احاط

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ترومای قفسه سینه و مراقبتهای آن  

پاورپوینت با عنوان تروماي قفسه سینه و مراقبتهای آن


 پاورپوینت با عنوان تروماي قفسه سینه و مراقبتهای آن در فرمت پاورپوینت . 96 اسلاید قابل ویرایش صدمات قفسه سینه پس ازصدمات سیستم اعصاب مركزی .دومین عامل مرگهای تروماتیک محسوب میشودحدود 25٪ از تمام مرگ و میر های ناشی از وسائط نقلیه موتوری به دلیل تروماي قفسه سینه است.بخش اعظم این مرگها ثانوی به آسیب قلب وعروق بزرگ است.قفسه سینه حفره ای است که بوسیله دنده ها احاطه شده که حفره ت

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ترومای قفسه سینه و مراقبتهای آن  

پاورپوینت با عنوان تروماي قفسه سینه و مراقبتهای آن


 پاورپوینت با عنوان تروماي قفسه سینه و مراقبتهای آن در فرمت پاورپوینت . 96 اسلاید قابل ویرایش صدمات قفسه سینه پس ازصدمات سیستم اعصاب مركزی .دومین عامل مرگهای تروماتیک محسوب میشودحدود 25٪ از تمام مرگ و میر های ناشی از وسائط نقلیه موتوری به دلیل تروماي قفسه سینه است.بخش اعظم این مرگها ثانوی به آسیب قلب وعروق بزرگ است.قفسه سینه حفره ای است که بوسیله دنده ها احاط

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ترومای گردن  

پاورپوینت با عنوان تروماي گردن


پاورپوینت با عنوان تروماي گردن در فرمت پاورپوینت . 54 اسلاید قابل ویرایش در اورژانس نه تنها باید با انواع آسیب های گردن آشنا بود بلکه باید آناتومی گردن، ارزیابی تشخیص ها، و درمان های متفاوت و تکنیک های اداره راه هوایی را هم در نظر گرفت.

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ترومای سر Head Trauma  

پاورپوینت با عنوان تروماي سر Head Trauma


 پاورپوینت با عنوان تروماي سر  Head Trauma در فرمت پاورپوینت . 110 اسلاید قابل ویرایش تروما شایعترین علت مرگ در افراد زیر 45 سال

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ترومای کودکان Pediatric Trauma به زیان انگلیسی  

پاورپوینت با عنوان تروماي کودکان Pediatric Trauma به زیان انگلیسی


 پاورپوینت با عنوان تروماي کودکان Pediatric Trauma به زیان انگلیسی در فرمت پاورپوینت . 74 اسلاید قابل ویرایش ►Introduction

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ترومای کودکان Pediatric Trauma به زیان انگلیسی  

پاورپوینت با عنوان تروماي کودکان Pediatric Trauma به زیان انگلیسی


 پاورپوینت با عنوان تروماي کودکان Pediatric Trauma به زیان انگلیسی در فرمت پاورپوینت . 74 اسلاید قابل ویرایش ►Introduction

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ترومای گردن  

پاورپوینت با عنوان تروماي گردن


پاورپوینت با عنوان تروماي گردن در فرمت پاورپوینت . 54 اسلاید قابل ویرایش در اورژانس نه تنها باید با انواع آسیب های گردن آشنا بود بلکه باید آناتومی گردن، ارزیابی تشخیص ها، و درمان های متفاوت و تکنیک های اداره راه هوایی را هم در نظر گرفت.

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ترومای سر Head Trauma  

پاورپوینت با عنوان تروماي سر Head Trauma


 پاورپوینت با عنوان تروماي سر  Head Trauma در فرمت پاورپوینت . 110 اسلاید قابل ویرایش تروما شایعترین علت مرگ در افراد زیر 45 سال

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ترومای کودکان Pediatric Trauma به زیان انگلیسی  

پاورپوینت با عنوان تروماي کودکان Pediatric Trauma به زیان انگلیسی


 پاورپوینت با عنوان تروماي کودکان Pediatric Trauma به زیان انگلیسی در فرمت پاورپوینت . 74 اسلاید قابل ویرایش ►Introduction

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ترومای کودکان Pediatric Trauma به زیان انگلیسی  

پاورپوینت با عنوان تروماي کودکان Pediatric Trauma به زیان انگلیسی


 پاورپوینت با عنوان تروماي کودکان Pediatric Trauma به زیان انگلیسی در فرمت پاورپوینت . 74 اسلاید قابل ویرایش ►Introduction

ادامه مطلب  

پاورپوینت تروما یا روان زخم  

پاورپوینت تروما یا روان زخم


یک اتفاق وحشتناک و غیرقابل کنترل، روان زخم نامیده می شود. ضربه یا تروماي روانی به تأثیرات پس از یک رویداد وحشتناک مثل تصادف، تجاوز جنسی یا بلایای طبیعی بر روی روان انسان گفته می‌شود. واکنش‌های اولیه به ضربهٔ روانی معمولاً به صورت شوک و انکار هستند. تروماي دوران کودکی

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ارزیابی بیمار در تروماهای صورت  

پاورپوینت با عنوان ارزیابی بیمار در تروماهای صورت


پاورپوینت با عنوان ارزیابی بیمار در تروماهای صورت در فرمت پاورپوینت . 82 اسلاید قابل ویرایش (1اطمینان از باز بودن راه هوایی و عملکرد صحیح قلبی ریوی: اولین گام در برخورد با بیماران دچار تروماي صورت است.

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان فوریتهای عضلانی اسکلتی  

پاورپوینت با عنوان فوریتهای عضلانی اسکلتی


پاورپوینت با عنوان فوریتهای عضلانی اسکلتی در فرمت پاورپوینت . 18 اسلاید قابل ویرایش تروماي اندامهای فوقانی و تحتانی

ادامه مطلب  

دانلود پژوهشی نوین در رابطه با دلبستگی ها و واکنش های (رفتاری) فرد در زمان مواجه با قطع رابطه ی شغلی  

دانلود پژوهشی نوین در رابطه با دلبستگی ها و واکنش های (رفتاری) فرد در زمان مواجه با قطع رابطه ی شغلی


رابطه ی امن یکی از منابع آسودگی یا آرامش عمیق ، رفاه و سلامتی برای هر فردی می باشد. عوامل ذکر شده از مهم ترین جنبه های شادی فرد بوده و نقش مهمی را در تنظیم رفتارهای اجتماعی و رفاه عاطفی  فرد ایفا می کند (Bowlby ، 1980؛ Cozolino، 2006). در حقیقت می توان گفت که از دست دادن رابطه ی مهم یکی از رویدادهای دردناک در حیات فرد بوده و به دنبال آن واکنش های

ادامه مطلب  

فوریتهای عضلانی اسکلتی  

فوریتهای عضلانی اسکلتی


فوریتهای عضلانی اسکلتی در فرمت پاورپوینت . 18 اسلاید قابل ویرایش تروماي اندامهای فوقانی و تحتانی

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان آسیب های ستون مهره ها و نخاع (Spinal Cord Injury (SCI  

پاورپوینت با عنوان آسیب های ستون مهره ها و نخاع (Spinal Cord Injury (SCI


پاورپوینت با عنوان آسیب های ستون مهره ها و نخاع  (Spinal Cord Injury (SCI  در فرمت پاورپوینت . 65 اسلاید قابل ویرایش  عناوین مورد بحث1- ارزیابی تروماي ستون فقرات و طناب نخاعی 2- بررسی حس و حرکت اندامهای زیرسطح آسیب مهره ای 3- اداره شوک نروژنیک اعصاب نخاع   8 عصب گردنی که کنترل گردن ، بازو و دستها را به عهده دارند.   12 عصب پشتی که کنترل تنه و عضلات بالایی ش

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان آسیب های ستون مهره ها و نخاع (Spinal Cord Injury (SCI  

پاورپوینت با عنوان آسیب های ستون مهره ها و نخاع (Spinal Cord Injury (SCI


پاورپوینت با عنوان آسیب های ستون مهره ها و نخاع  (Spinal Cord Injury (SCI  در فرمت پاورپوینت . 65 اسلاید قابل ویرایش  عناوین مورد بحث1- ارزیابی تروماي ستون فقرات و طناب نخاعی 2- بررسی حس و حرکت اندامهای زیرسطح آسیب مهره ای 3- اداره شوک نروژنیک اعصاب نخاع  8 عصب گردنی که کنترل گردن ، بازو و دستها را به عهده دارند.  12 عصب پشتی که کنترل تنه و عضلات بالا

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان ارزیابی بیمار در تروماهای صورت  

پاورپوینت با عنوان ارزیابی بیمار در تروماهای صورت


پاورپوینت با عنوان ارزیابی بیمار در تروماهای صورت در فرمت پاورپوینت . 82 اسلاید قابل ویرایش (1اطمینان از باز بودن راه هوایی و عملکرد صحیح قلبی ریوی: اولین گام در برخورد با بیماران دچار تروماي صورت است.

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان فوریتهای عضلانی اسکلتی  

پاورپوینت با عنوان فوریتهای عضلانی اسکلتی


پاورپوینت با عنوان فوریتهای عضلانی اسکلتی در فرمت پاورپوینت . 18 اسلاید قابل ویرایش تروماي اندامهای فوقانی و تحتانی

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان فوریتهای عضلانی اسکلتی  

پاورپوینت با عنوان فوریتهای عضلانی اسکلتی


پاورپوینت با عنوان فوریتهای عضلانی اسکلتی در فرمت پاورپوینت . 18 اسلاید قابل ویرایش تروماي اندامهای فوقانی و تحتانی

ادامه مطلب  

دانلود پژوهشی نوین در رابطه با دلبستگی ها و واکنش های (رفتاری) فرد در زمان مواجه با قطع رابطه ی شغلی  

دانلود پژوهشی نوین در رابطه با دلبستگی ها و واکنش های (رفتاری) فرد در زمان مواجه با قطع رابطه ی شغلی


رابطه ی امن یکی از منابع آسودگی یا آرامش عمیق ، رفاه و سلامتی برای هر فردی می باشد. عوامل ذکر شده از مهم ترین جنبه های شادی فرد بوده و نقش مهمی را در تنظیم رفتارهای اجتماعی و رفاه عاطفی  فرد ایفا می کند (Bowlby ، 1980؛ Cozolino، 2006). در حقیقت می توان گفت که از دست دادن رابطه ی مهم یکی از رویدادهای دردناک در حیات فرد بوده و به دنبال آن واکنش های

ادامه مطلب  

فوریتهای عضلانی اسکلتی  

فوریتهای عضلانی اسکلتی


فوریتهای عضلانی اسکلتی در فرمت پاورپوینت . 18 اسلاید قابل ویرایش تروماي اندامهای فوقانی و تحتانی

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان آسیب های ستون مهره ها و نخاع (Spinal Cord Injury (SCI  

پاورپوینت با عنوان آسیب های ستون مهره ها و نخاع (Spinal Cord Injury (SCI


پاورپوینت با عنوان آسیب های ستون مهره ها و نخاع  (Spinal Cord Injury (SCI  در فرمت پاورپوینت . 65 اسلاید قابل ویرایش  عناوین مورد بحث1- ارزیابی تروماي ستون فقرات و طناب نخاعی 2- بررسی حس و حرکت اندامهای زیرسطح آسیب مهره ای 3- اداره شوک نروژنیک اعصاب نخاع   8 عصب گردنی که کنترل گردن ، بازو و دستها را به عهده دارند.   12 عصب پشتی که کنترل تنه و عضلات بالایی ش

ادامه مطلب  

پاورپوينت با عنوان آسیب های ستون مهره ها و نخاع (Spinal Cord Injury (SCI  

پاورپوینت با عنوان آسیب های ستون مهره ها و نخاع (Spinal Cord Injury (SCI


پاورپوینت با عنوان آسیب های ستون مهره ها و نخاع  (Spinal Cord Injury (SCI  در فرمت پاورپوینت . 65 اسلاید قابل ویرایش  عناوین مورد بحث1- ارزیابی تروماي ستون فقرات و طناب نخاعی 2- بررسی حس و حرکت اندامهای زیرسطح آسیب مهره ای 3- اداره شوک نروژنیک اعصاب نخاع  8 عصب گردنی که کنترل گردن ، بازو و دستها را به عهده دارند.  12 عصب پشتی که کنترل تنه و عضلات بالا

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1